các sản phẩm

Bộ phân phối RF

  • Mạch kết hợp hoặc mạch hở RFTYT Cavity Diplexer

    Mạch kết hợp hoặc mạch hở RFTYT Cavity Diplexer

    Bộ song công khoang là một loại bộ song công đặc biệt được sử dụng trong các hệ thống truyền thông không dây để phân tách tín hiệu truyền và nhận trong miền tần số.Bộ song công khoang bao gồm một cặp khoang cộng hưởng, mỗi khoang chịu trách nhiệm đặc biệt cho việc truyền thông theo một hướng.

    Nguyên lý làm việc của bộ song công khoang dựa trên tính chọn lọc tần số, sử dụng khoang cộng hưởng cụ thể để truyền tín hiệu có chọn lọc trong dải tần.Cụ thể, khi một tín hiệu được gửi vào bộ song công khoang, nó sẽ được truyền đến một khoang cộng hưởng cụ thể và được khuếch đại và truyền đi ở tần số cộng hưởng của khoang đó.Đồng thời, tín hiệu nhận được vẫn còn trong một khoang cộng hưởng khác và sẽ không được truyền đi hoặc can thiệp.