các sản phẩm

Bộ lọc RF

 • Bộ lọc thông thấp RFTYT được sử dụng cho máy phát, máy thu, ETC

  Bộ lọc thông thấp RFTYT được sử dụng cho máy phát, máy thu, ETC

  Bộ lọc thông thấp được sử dụng để truyền tín hiệu tần số cao một cách trong suốt trong khi chặn hoặc làm suy giảm các thành phần tần số trên tần số cắt cụ thể.

  Bộ lọc thông thấp có độ thẩm thấu cao dưới tần số cắt, nghĩa là các tín hiệu truyền dưới tần số đó sẽ hầu như không bị ảnh hưởng.Các tín hiệu trên tần số cắt sẽ bị suy giảm hoặc bị chặn bởi bộ lọc.

 • Ngăn chặn băng thông bộ lọc đường cao tốc RFTYT

  Ngăn chặn băng thông bộ lọc đường cao tốc RFTYT

  Bộ lọc thông cao được sử dụng để truyền tín hiệu tần số thấp một cách trong suốt trong khi chặn hoặc làm suy giảm các thành phần tần số dưới tần số cắt cụ thể.

  Bộ lọc thông cao có tần số cắt hay còn gọi là ngưỡng cắt.Điều này đề cập đến tần số mà bộ lọc bắt đầu làm suy giảm tín hiệu tần số thấp.Ví dụ: bộ lọc thông cao 10 MHz sẽ chặn các thành phần tần số dưới 10 MHz.

 • Bộ lọc chặn băng tần RFTYT Dải tần số Q

  Bộ lọc chặn băng tần RFTYT Dải tần số Q

  Bộ lọc chặn băng tần có khả năng chặn hoặc làm suy giảm tín hiệu trong một dải tần số cụ thể, trong khi các tín hiệu ngoài dải đó vẫn trong suốt.

  Bộ lọc chặn băng tần có hai tần số cắt, tần số cắt thấp và tần số cắt cao, tạo thành dải tần được gọi là “băng thông”.Các tín hiệu trong phạm vi băng thông sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi bộ lọc.Bộ lọc chặn băng tần tạo thành một hoặc nhiều dải tần được gọi là “dải chặn” bên ngoài dải băng thông.Tín hiệu trong phạm vi dải chặn bị suy giảm hoặc bị chặn hoàn toàn bởi bộ lọc.